RAD U INOZEMSTVU Zoran Andročec nabrojao je i objasnio sedam ključnih propisa za ispravan rad u Njemačkoj

RAD U INOZEMSTVU Zoran Andročec nabrojao je i objasnio sedam ključnih propisa za ispravan rad u Njemačkoj

Tragom upita onih koji svoje poslovanje žele proširiti na Njemačko i EU tržište ili već sa svojim poduzećima posluju na spomenutim tržištima, upitali smo Zorana Andročeca, direktora Gospodarsko - interesnog udruženja INGRA-DET sa sjedištem u Zagrebu i operativnim centrom u Duesseldorfu da nam nabroji savjete i ključne probleme u radu naših podružnica u EU.

Svaki službeni put izvan granica RH je izaslanje i potrebno je to moći dokazati, zato vam treba potvrda A1 koju izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

1. Za rad u Njemačkoj za sve radnike, i hrvatske državljane, potrebno je izvršiti prijavu radnika na mjestu boravka. Ako se radi o građevini i građevini srodnim djelatnostima, potrebno je nadležnoj carinskoj ispostavi prijaviti gradilište i radnike. U cijeloj EU se bez dodatne dozvole boravi 90 dana, ali svaki rad iziskuje prijavu i regulaciju.

2. Za svaku djelatnost za koju je propisana obveza njemačkog majstora, potrebno je prije početka radova regulirati 'Handwerksrolle'.

3. Za EU državljane (koji nemaju dugotrajan boravak) nema obračuna preko dnevnica u Hrvatskoj, nema rada bez prethodno isposlovane 'Vander Elst' vize u veleposlanstvu zemlje rada. Nema 90 dana (ukupno u kalendarskoj godini!) rada bez poreza u Njemačkoj. Minimalne plaće za svaku djelatnost su propisane, i ako se radi obračun u RH, potrebno je napraviti još jedan u Njemačkoj za kontrolne organe. 

4. Nema 'prepuštanja radnika' na sat bez potrebne dozvola hrvatskih i njemačkih vlasti. Model je štetan jer radniku slijedi naknadno oporezivanje u Hrvatskoj. U načelu svi obavljamo 'ugovor o djelu' kao njemački 'Werkvertrag'.

5. Ako postoji podružnica koja plaća porez na dobit u Njemačkoj, onda nije moguće imati jednu grupu radnika čiji se promet pribraja Njemačkoj, a drugu, na terenskom dodatku, čiji se promet pribraja matičnoj kući u Hrvatskoj.

6. Podružnica je nesamostalna i dio matične kuće, u većini slučajeva. Fakturiranje se obavlja na način kao što se fakturira iz Hrvatske s prijenosom porezne obaveze (PDV) na primatelja usluge. Istovremeno, ulazne fakture za troškove nastale u zemlji rada se knjiže u neto iznosu, a ne u bruto (PDV se treba povući kao predporez ili mehanizmom poravnanja ili kroz direktni odnos na nadležnom poreznom uredu ('FA Kassel'). Kao trošak knjiženi pretporez je nepriznati izdatak, vraća se u prihode i obračunava se kazneni porez (u Njemačkoj 58 posto). Za svaku naplatu je potrebno imati važeći 'Freistellungsbescheinigung $48 EStG'. Oporezivanje dobiti podružnice je posebna priča i malo kompliciranija.

7. Uredne prijave omogućavaju poslodavcima da za radnike plate normalnu stopu poreza na osobni dohodak, da radnici dobiju dječji doplatak i odbitak za dvostruko domaćinstvo kao i povratak poreza te da se normalno i redovno povlači predporez iz računa koji troškovno terete podružnicu i time se izbjegne dvostruko, naknadno i kazneno oporezivanje. Nelogično je imati malu osnovnu plaću i velike dnevnice u zemlji sjedišta firme kada u izaslanju trošak smještaja i prehrane snosi poslodavac. Primijenjuju se njemački iznosi za terenske dodatke, s limitima na 90 dana, ako se ostaje na istoj adresi.

Za sva pitanja poslovnom savjetovanju, radu, porezima i knjigovodstvu i računovodstvo u Njemačkoj i EU na raspolaganju Vam stoji Zoran Andročec na zoran.androcec@ingra-services.eu