Djelatnosti

IndustrijaIndustrijska izgradnja čini još jedan, vrlo bitan smjer poslovnog udruženja INGRA-DET, kroz koji se također ime udruženja u svijetu počelo doživljavati kao sinonimom za kvalitetnu izgradnju.

Projektiranje, istraživanje, komercijalna evaluacija i u konačnici stavljanje u pogon, te obuka zaposlenika neke su od usluga naše poslovne udruge koje su podijeljene na sljedeća područja djelatnosti:

 • Elektrane
 • Industrijska postrojenja
 • Brodogradnja
 • Petrokemija i metalurgija
 • Tvornice za proizvodnju građevinskog materijala
 • Prehrambena industrija
 • Građevinska industrija
 • Montažne usluge
 • Električne instalacije i elektrifikacija 
 • Turizam
 • Trgovina
 • Osiguranje
 • Transport

Možemo izvesti sljedeće radove montažnih usluga: 
brodogradnja, montaža hidro-, termo- i nuklearna elektrana svih vrsta i kapaciteta (na primjer, izgradili smo 100 hidroelektrana širom svijeta), prekidači i transformatorski sustavi, linije visokog napona do 500 KW, rafinerija nafte, kemijska i petrokemijska postrojenja, plinovodi, naftni cjevovodi i terminali, metalurških postrojenja, tvornice cementa, pogone  za proizvodnju građevinskog materijala, montaža opreme i postrojenja prehrambene i papirne industrije, uređaji za obradu vode i desalinizaciju, crpne stanice, dvorane, hangare, platforme, tankove/kontejnere, mostove i vijadukte, dizalice itd.

U okviru brodograđevnih i montažnih usluga također smo u mogućnosti izraditi projekte te strojne i čelične konstrukcije, izolacijske radove i ugradnju liftova/dizala, električne opreme, mjernih i upravljačkih uređaja.

U sklopu građevinskih radova obavljamo građevinske radove u visokogradnji i niskogradnji (izgradnja cesta, tunela itd.)

U mogućnosti smo s njemačkim tvrtkama ili za njih preuzeti i odraditi montažne radove po paušalnoj cijeni u Njemačkoj, kao i u zemljama trećeg svijeta.

U našim aktivnostima često surađujemo s njemačkim tvrtkama, koje nam isporučuju specijalne strojeve i opremu, te tehnologiju.