Energetika

Energetika
Upravo se u kapitalnim energetskim projektima INGRA-DET dokazala kao kvalitetan i pouzdan partner. Na tim projektima gradili smo svoje ime koje se danas povezuje sa kvalitetnom izgradnjom hidroelektrana, termoelektrana, trafostanica i dr. Danas INGRA-DET nastavlja sa poslovanjem u tom smijeru, a najbolji dokaz za to je dobivanje ugovora na izgradnji HE Lešče, prve HE u neovisnoj Hrvatskoj.

INGRA-DET je pouzdani partner za isporuke i usluge u:

  • elektro-energetskih postrojenja
  • prijenos energije i distribucija
  • montaža i nadzor
  • obnavljanje i modernizacija
  • rad i održavanje
  • obuka
  • projektiranje, konzultantske usluge i isporuka