Graditeljstvo

GraditeljstvoINGRA-DET je podijeljena u specijalizirane grupacije koje rade putem zajedničke mreže predstavnika i poslovnih veza u svim velikim svjetskim centrima. Građevinska grupacija INGRE-DET uključuje kompletnu niskogradnju, istraživanje i studije izvedivosti, projektiranje i visokogradnju

Programom grupacije pokrivena su sljedeća područja:

  • Energetska (hidro, termo i nuklearna) postrojenja;
  • Brane, tuneli, vodno gospodarstvo;
  • Industrijska postrojenja i silosi;
  • Autoceste, mostovi, vijadukti, zračne i morske luke;
  • Stambeni objekti, javne i poslovne zgrade,
  • Turistički, sportski i rekreativni objekti
  • Bolnice
Također cestogradnja je jedna od značajnijih djelatnosti poslovnog udruženja koje od samog početka izgradnje autocesta u Republici Hrvatskoj učestvuje u tom projektu.
U različitim organizacijskim oblicima izgrađeni su vijadukt Moždenec, dužine 209 m, na dionici Breznički Hum – N. Marof autoceste Zagreb – Goričan, dio trase dionice Sv. Rok – Maslenica, vijadukt Baričević dužine 269 m i Božici dužine 260 m, te dionica Zadar 1 – Zadar 2 na Jadranskoj autocesti.

Nastavkom izgradnje autoceste prema Splitu, poslovno udruženje INGRA-DET učestvuje u izgradnji trase na dionici Benkovac – Pirovac, kao i trase, čvora Vrpolje i objekata u trasi na dionici Vrpolje – Prgomet. Na dionici Šibenik – Vrpolje Izgrađen je vijadukt Dubrava, dužine 160 m, te svi podvožnjaci, prolazi i prijelazi.

Na izgradnji autoceste Rijeka – Rupe, članice udruženja sudjelovale su u izgradnji trase na dionici Jurdani – Permani.

Sve navedene poslove smo dobivali u vrlo jakoj međunarodnoj konkurenciji. Kao partner u konzorciju hrvatskih fIrmi sudjelovali smo u nastavku izgradnje autoceste od Splita do Ploča u ukupnoj dužini 96,2 km čija je vrijednost blizu 5 milijardi kuna.

Poslovi projektiranja pokrivaju sve tipove građevinskih objekata kroz projektne organizacije koje djeluju unutar tvrtki članica INGRE-DET.